مدیر Admin دوشنبه 16 تیر 1399 05:33 ب.ظ نظرات ()
تفاوت ورشکستگی با اعسار چیست؟

اسکناس


در اعسار، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است، اما در ورشکستگی، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است. تفاوت ورشکستگی با اعسار چیست؟

۱- در اعسار، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است.

۲– در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است، اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد.

۳- طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است، اما درورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت.

۴- به صرف تمول دارایی شخص مدعی اعسار، می تواند معاملات بعدی را انجام دهد اما تاجر ورشکسته، نیاز به اعاده اعتبار دارد.

منبع: ibena.ir