مدیر Admin دوشنبه 16 تیر 1399 06:33 ب.ظ نظرات ()
تفاوت ورشکستگی با اعسار چیست؟

اسکناس


در اعسار، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است، اما در ورشکستگی، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است.