مدیر Admin یکشنبه 14 مهر 1398 05:22 ب.ظ نظرات ()
درس‌هایی از شکست غول‌های تجاری

https://static3.eghtesadonline.com/thumbnail/PHqOgBo9NQer/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9RTmqXwIg1PY4yFeHnmL0WUJNRZdnqt5paiOz8G-8Xp_81gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6nsdi2lVSWccsPpy72VofiQ,,/jpgfile_20205_66024_637050587148508965.jpg


برندهای تجاری بزرگ و سرشناسی در طول تاریخ بوده‌اند که این روزها از بعضی‌هایشان هیچ خبری نیست و بعضی‌هایشان هم اصلا آن ابهت و اقتدار قدیم را ندارند. دنیای کسب‌و‌کار امروزی با فردی شوخی ندارد و گاهی گرفتن تنها یک تصمیم اشتباه، پشیمانی بزرگی به بار خواهد آورد.